Verkopen

U bezit op dit moment waarschijnlijk een pand dat verkocht dient te worden. Dit pand kent u als geen ander en u bent er zelfs van gaan houden. Het liefst zou u het zelf willen aanprijzen. Met liefde voor zijn vak wil onze makelaar, in nauw overleg met u, deze taak graag van u overnemen.

Uw pand en uzelf verdienen een persoonlijke aanpak: één makelaar, altijd beëdigd, zal uw belangen behartigen en zal daarom op elk tijdstip voor u bereikbaar zijn. Hij alleen doet alle bezichtigingen. Alles wat maar van belang is voor de verkoop wordt door hem onderzocht; ook de historie van een pand en zijn omgeving.

Meer tijd, meer aandacht, meer kennis en meer zekerheid leiden tot meer gemak en een hogere opbrengst. Het zakelijke element, lees opbrengst, blijft uiteindelijk wel voorop staan. Door onze werkwijze is een kandidaat-koper snel bij machte om een koopbeslissing te nemen. Hij verkrijgt immers direct alle informatie en (indien wenselijk) ook eventuele subsidiebegeleiding.

Onze specialist levert maatwerk af. Hij houdt een krachtig georganiseerd vraagbestand bij en iemand die een monument of aanverwant object zoekt, passeert natuurlijk nooit De Monumentenmakelaar. Ons unieke concept speelt duidelijk in op de nieuwsgierigheid van de woningzoeker. Door de mogelijkheid zich gratis in te schrijven hebben wij een geordende vraag. U bent daar nu al mee gediend.

Net als elke andere makelaar bereikt ons aanbod iedereen zeer eenvoudig op de diverse marktplaatsen. Maar De Monumentenmakelaar heeft, als enige specialist, ook nog eens zijn eigen marktplaats gecreëerd waar men alleen het eigen aanbod aantreft.

Zonder dat direct iedereen hoeft te weten dat uw woning te koop staat, hebben wij een speciaal product ontwikkeld: Monumentdiscreet ® (zie aparte pagina).

Onze aandacht zal geheel uit gaan naar uw woning. Wij verdoen geen tijd met hypotheken of verzekeringen. Wat wij wel kunnen verzekeren, is dat wij van ons vak houden als geen ander.
Wij hopen dat u ons hierop wilt toetsen.